Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er nå klar.

Stortinget besluttet 23. februar å bevilge 75 millioner kroner til reisende som ikke har fått tilbakebetalt sine innbetalinger for avlyst pakkereise som følge av at pakkereisearrangøren er gått konkurs.

Ordningen gjelder for pakkereiser som ble kjøpt til og med 14. mars 2020 og som ikke omfattes av systemet med reisegaranti.

De som omfattes av ordningen får rett til full dekning av sitt krav, med fradrag av det som er mottatt fra kredittkortselskap, forsikring eller andre kilder.

Ordningen forvaltes av Reisegarantifondet.

(©NTB)