– Dette synes jeg er et meget dårlig valg. Valget er historieløst

– Det er revet løs fra kommunenes historie, og stokkebåten er ikke typisk for noen av de tre kommunene.