Om kommuneplanen – og påvirkningsmuligheter

Av

Noen har etterspurt nærmere begrunnelser for Senterpartiets prioriteringer i arealplansammenheng. Jeg vil derfor klargjøre noen sentrale punkter.