Vil gå i dialog med myndighetene for å oppheve innsigelser: – Det er mest fornuftig

Mandag 11. mars starter den siste politiske behandlingen av kommuneplanen i Aurskog-Høland. Rådmannen foreslår å mekle med overordnede myndigheter om områder det er fremmet innsigelse mot.