Fylket åpner for utbygging i hele kommunen – unntatt to områder

Fylkestinget opphevet de aller fleste innsigelsene som var varslet mot den foreslåtte kommuneplanen i Aurskog-Høland.