Kommunen står på sitt, vil selge del av skoletomt

Tomt til utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter kommer opp til ny behandling i formannskapet.