Kommunen har for få kontroller – vil bruke 100.000 kroner til å finne ut hvorfor

Politikerne bevilger 100.000 kroner til revisjonsrapport.