– Kommunedirektøren gjør bare jobben sin. Nå er det vår jobb å prioritere!

Onsdag skal politikerne gå løs på behandlingen av kommunedirektørens budsjettforslag.