Nå må du ta buss for tog også i helgene

Det utføres arbeid på sporet lørdag og søndag de neste tre månedene.