– Oppstarten har vært over all forventning!

– Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.