– Vi ser et klart behov for å fortsette og tilpasse den totale driften vår som følge av koronaskrisen. Trafikkscenariene vi jobber uti fra gjør at drift på én bane også er mulig gjennom vinteren og helt frem til neste sommer, Ole Petter Storstad, direktør flysidedrift Oslo lufthavn på Avinors egne nettsider.

Norges hovedflyplass har siden mars i år hatt såkalt enbanedrift. Det er gjort grundige analyser og vurderinger foran den kommende vintersesongen og beslutningen om videreføring av drift på én rullebane gjelder frem til sommeren 2021.

Enbanedriften vil foregå på østre eller vestre rullebane avhengig av vindretning.

Når flytrafikken tar seg opp igjen og det er økonomisk grunnlag for det vil Oslo lufthavn i løpet av kort tid være klar til å betjene flytrafikk på begge rullebaner igjen.