Ifølge Rovdata ble det påvist 116–119 ulver i landet i vinterperioden. 31 av dem er dokumentert døde i perioden som følge av lisensjakt, skadefelling og påkjørsel med bil.

44–45 ulver anslås å ha helnorsk tilhold, mens 57–59 har tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. I tillegg kommer 15 ulver med usikker grensestatus. Under årets jakt ble det totalt vedtatt kvote på felling av 26 ulver utenfor ulvesonen og 28 innenfor.

– Noahs klage handler hovedsakelig om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Norsk rett har nærmest opprettet en nulltoleranse-sone for ulv i 95 prosent av Norge, og dette vil vi at Bernkonvensjonen skal vurdere, sier Noah-leder Siri Martinsen.

Hun legger til at Bernkonvensjonen også har mottatt tre klager på skytingen av ulver innenfor sonen fra privatpersoner.

Det har vært sendt flere klager på Norges rovdyrforvaltning fra 1996 til 2022. De fleste av disse har ikke vært tatt til behandling. Noah mener det er en svakhet at konvensjonen ifølge dem ikke har et reelt system for håndheving.

– Hele klagebehandlingsprosessen – fra spørsmålet om hvorvidt klagene tas til behandling og til hva som kan bli utfallet – er preget av diplomatiske og skjønnsmessige vurderinger. Bernkonvensjonens klagebehandlingssystem ligner heller et meklingsforum som kan synliggjøre eventuelle problemer og prøver å finne løsninger til disse, sier Martinsen.