Kjørte av veien med høy promille: – Føreren kan vente seg en kjempebot

Sjåføren vil ikke la seg avhøre.