En sjåfør ble kjørt til Ahus med lettere skader etter en elgpåkjørsel på fylkesvei 170 på Mork torsdag kveld i 21.30-tiden.

Viltnemnda er varslet i sakens anledning.

Det er Politiet Øst som melder dette på Twitter.