Kjøpte gjestegården for 6,3 millioner kroner – i januar åpner han gatekjøkken i lokalene

Ahmad Shah Omari (29), eier av Høland Pizza House , har kjøpt Aur Gjestegård i Aurskog.