«Da jeg lyttet til statsråd Mæland tidligere i dag, var det ikke måte på hvilken velstand som nå skulle være rundt omkring i norske kommuner. Det er ganskelangt unna den virkeligheten som eldre og syke og deres pårørende opplever i hverdagen.»

Slik innledet Gjelsvik sitt innlegg.

I forbindelse med behandlingene av neste års statsbudsjett, stilte han spørsmålstegn til kommunenes forutsetninger for god økonomi. For å spare penger, har rådmannen i Lillestrøm kommune foreslått å legge ned både sykehjem og legevakt på Sørumsand.

Gjelsvik bor selv på Sørumsand. Han deltok i fakkeltoget privatpersoner arrangerte for å markere sin misnøye mot forslaget.

– Både sykehjemmet og legevakta er svært viktig for oss som bor i nærområdet, noe også den store oppslutningen om fakkeltoget viste, konstaterer stortingsrepresentanten overfor Indre Akershus Blad.

Han er opprinnelig fra Naustdal i Sogn og Fjordane, men har bodd på Sørumsand i 14 år. Som småbarnsfar har han mang en gang hatt behov for legevakt i nærheten.

– Vi har opplevd både små og store ulykker – og sykdomstilfeller – der legevakta har vært svært god å ha. Alternativet hadde fort vært å sitte timevis i kø på legevakta på Lillestrøm eller Ahus.

– Skjønnmaler situasjonen

I innlegget henviste Gjelsvik til at han tidligere i år opplevde et dødsfall i nær familie.

– Da var legevaktlegen på Sørumsand den første på stedet. Kampen mot sentralisering og for gode tjenester nær folk berører folks trygghet i hverdagen.

Han setter problemet i direkte sammenheng med kommunenes økonomi:

«Skal vi klare å utvikle og styrketjenestene i framtida, må vi styrke kommuneøkonomien. For Lillestrøm kommune alene – de tvangssammenslåtte kommunene Sørum, Fet og Skedsmo, som skulle oppleve all velstand der de slo seg sammen – har jo ikke opplevd noen velstand. Tvert imot opplever de år for år med kutt, og i åretsbudsjett kommer det nye kutt.»

Dessverre opplever jeg at regjeringspartiene forsøker å skjønnmale kommunenes økonomiske situasjon og ikke tar innover seg de store utfordringene som mange kommuner har med å ha tilstrekkelig økonomi til å sikre gode tjenester nær folk, sier stortingsrepresentanten.

– Hvordan mener du at vi skal sørge for bedre økonomi kommunalt?

– Det handler om å prioritere! Senterpartiet har blant annet foreslått å kutte i statlig byråkrati, konsulentbruk og kommunikasjonstjenester i staten. Vi vil også stoppe lønnsgaloppen blant ledere i staten, der mange tjener mer enn statsministeren. Det gir rom for 2,5 milliarder kroner ekstra til kommunene og nesten to milliarder kroner ekstra til fylkene, til blant annet bedre barnehager, skoler, pleie og omsorg, sier Gjelsvik avslutningsvis.