Gå til sidens hovedinnhold

Si din mening om kirken

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sju menigheter i Borg bispedømme er med i menighetsutviklingsprosjektet i Borg (muv-Borg).

Aurskog har kastet seg på og er i gang med å undersøke spørsmålene «Hvordan skal vi være lokal kirke?»

«Hvordan kan vi bety en forskjell for folk i vårt lokalsamfunn?»

«Hva er vi kalt til å være?»

«Hvilke styrker og svakheter har vår menighet?»

I rammen av «Strategi for Den norske kirke i Borg 2015-2020» har bispedømmerådet vedtatt at menighetsutviklingskonseptet muv-Borg skal tilbys menighetsrådene som et verktøy for å styrke lokalkirkens plan- og utviklingsarbeid opp mot satsingsområdene. Muv-Borg er et samarbeid mellom Menighetsfakultet (MF) og Borg bispedømmeråd, og har et tredelt fokus:

1. Forstå hva som er menighetens tradisjon og særpreg, og hvordan utviklingen har vært fram til nå.

2. Beskrive menighetens situasjonen i lokalmiljøet, og de utfordringer og muligheter menigheten har.

3. På grunnlag av analyse drøfte hva menigheten opplever er riktig veivalg og prioriteringer i lys av strategiplan for Den norske kirke i Borg.

Strategisk utvikling er spennende og samtidig krevende. Muv-Borg gir verktøy til å finne svarene og til å utvikle folkekirken lokalt. Menighetene i muv-Borg får også mentorhjelp til å drive prosessen på best mulig måte. Muv-Borg går over to år. I løpet av prosjektperioden blir vi tilbudt analyseverktøy, veiledning og samlinger.

Det er etablert ei styringsgruppe under menighetsrådet for spesielt å jobbe med dette i denne perioden: May Cederkvist, Anne Sissel Bredesen, Kay Granli, Jan Boutera, Bjørn Skogstad og Hans-Egil Øien (kontaktperson og leder). Til å håndtere og analysere besvarelsene har de med seg Jon Mikalsen og Mari-Ann Wiik. Mentor er Anders Johansen, sogneprest i Greverud. Hans-Egil Øien sier styringsgruppa er veldig glad for å ha en mentor, og særlig fornøyd med Anders som er en inspirator for oss, og som har mye erfaring å dele knyttet til å utvikle og drive menighetsarbeid.

Aurskog menighet er nå ute med en spørreundersøkelse for å få innspill fra så mange som overhodet mulig. De inviterer alle over 15 til å sette av litt tid til å svare på skjemaet som finnes på hjemmesiden www.ah.kirken.no og på Facebook: Aurskog menighet. Papirutgaver av skjemaene finnes i kirkene og på menighetskontoret. For øvrig inviterer vi alle til å kontakte oss på kontoret (midlertidig adr. Aurskog næringspark, Nordveien 225), på telefon eller e-post, sier diakonimedarbeider Hans-Egil Øien

Kommentarer til denne saken