Samles under samme tak: – Dette er en god start

– Jeg har tidligere kommunisert at jeg ønsker å samle alle i staben på ett sted, dette er en god start.