Fant moderat soppangrep i kirken: – I gamle trekirker vil man alltid finne noe

En vannlekkasje satte fortgang i oppussingen.