Innbyggerne har klaget på strekningen i mange år.

Å sende ungene langs veien har nærmest vært uaktuelt, ja, folk har knapt turt å bevege seg langs veikanten selv.

Politikerne i tidligere Sørum kommune ønsket tidlig en gangvei fra Blaker kirke og ned til stasjonen, men fram til nå har det ikke vært midler til gjennomføringen.

Foran årets budsjettbehandling i Viken fylkeskommune kom det imidlertid penger på bordet.

16 millioner kroner er satt av til gangvei langs Eidsveien, fra Blaker kirke til Meieriveien.

Arbeidet skal startes opp i 2023.

– En skikkelig gladmelding, konstaterer de tidligere Sørum-politikerne Jane Bråthen og Heidi Westbye Nyhus.

– Fantastisk

Bråthen er fra Sørumsand, men har bodd mange år i Blaker. Hun er i dag gruppeleder i Senterpartiet i Lillestrøm. Nyhus er oppvokst og bosatt i Blaker og er fylkesråd for utdanning og kompetanse.

– Dette er jo en fantastisk nyhet! Først og fremst for alle myke trafikanter som ferdes langs denne veien. Dette vil gi økt sikkerhet for gående og syklende, sier Bråthen til Indre Akershus Blad.

Fylkesråd Heidi Nyhus bor ikke langt unna kirken og er opptatt av at det skal bli enda tryggere å ferdes i Blaker.

– Hurra! Dette har vi venta lenge på, utbryter Nyhus.

– Og jeg gleder meg til dette står ferdig!

For fylket er trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og syklende en viktig prioritert i neste års budsjett

«Nullvisjonen er førende for alt trafikksikkerhetsarbeid i Viken fylkeskommune. Trygging av skoleveier og tiltak som bidrar til måloppnåelse for nullvisjonen er et viktig satsingsområde i 2023.

Tiltakene omfatter i hovedsak utbedring og ombygging av kryss for økt trafikksikkerhet, tiltak for å sikre gående og syklede, og oppgradering av holdeplasser i tilknytning til kryss», heter det i en pressemelding til Indre Akershus Blad.

– Vi ønsker at så mange som mulig går og sykler, og har særlig fokus på trygg skolevei for skolebarna. Da er det viktig at vi legger til rette for at de kan ferdes så trygt som mulig, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes.

– Vi følger opp Handlingsprogrammet for samferdsel. Dette er viktige investeringer for framtidas mobilitet, og jeg er stolt av at vi har klart å opprettholde satsningen i en økonomisk krevende tid, og bevilger nesten en kvart milliard til tilrettelegging for gående og syklende i året som kommer.