Torsdag 8. september ble kaldkulpen i svømmeanlegget på Bjørkelangen stengt etter bakteriefunn.

Vannprøver som var tatt i august viste også for høyt kimtall. Ifølge Folkehelseinstituttet omfatter kimtall «naturlig forekommende mikroorganismer som bakterier, sopp og gjær som finnes i jord, næringsrikt vann, på planterester, i slam/belegg og så videre».

Torsdag 22. september melder Bjørkebadet på sin egen nettside av kaldkulpen er åpen igjen, og at kommuneoverlegen har godkjent vannprøver.