– Mange har bare sett ryggen til Maria, men bare vent og se: Hun synger bedre enn meg!

Martin kommer hjem til jul – og tar med kona på scenen.