Etter mange år med en fast jubilantspalte på side 2 og 3 i papiravisen, valgte Indres redaktør for et drøyt år siden å fjerne listen. Årsaken var at avisen i noen tilfeller kom i skade for å gratulere mennesker som ikke lenger er blant oss.

– Jubilantoversikten, som Indre kjøper fra Norsk Telegrambyrå, kan aldri bli 100 prosent oppdaterte. Vi mener likevel at det skal være mulig å etablere rutiner som sikrer at vi unngår uheldige publiseringer, sier Vestreng.

LES OGSÅ: Se hvem som fyller runde år – her er dagens jubilanter

Mange telefoner

– Har du fått mange henvendelser fra lesere som ønsker å vite hvem som fyller runde år?

– Ja, jeg har fått mange telefoner og dessverre også noen oppsigelser. Det tar vi på alvor. Målet er hele tiden å lage et produkt som oppleves som relevant og som folk er villig til å betale for. Da er det viktig å lytte til leserne. Jeg ønsker bare at abonnentene skal være fornøyde.

Ifølge Vestreng er personaliastoffet fortsatt svært viktig for Indre Akershus Blad – både på papir og nett. Derfor åpner han for at «dagens jubilanter» også publiseres på indre.no.

– Vi skal også fortsette med jubilantintervjuer. 20 eller 100 år. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker i lokalsamfunnet er interessante og har en historie å fortelle. Gjennom jubilantintervjuene blir vi bedre kjent med våre sambygdinger, sier Indre-redaktøren.

LES OGSÅ: Suksess med elbiler: – I år vil vi omsette for 28-30 millioner