Hans (90) har aldri angret på at han fulgte mammas råd

– Jeg har vært privilegert: Jeg har bestandig fått drive med noe jeg interesserer meg i.