Ekteparet fra Løken var to av dem som gikk i Max Manus, Gunnar «Kjakan» Sønsteby og en rekke andre legendariske frihetskjemperes fotspor.

Det skjedde under lørdagens re-åpning av en del av Timianruta- en av de mest sentrale kurerrutene under krigen knyttet til Milorgs sentralledelse.

– Vi synes det er artig å vandre langs gamle ruter. Når vi får guiding underveis, sånn som i dag, blir det enda mer interessant, sa ekteparet før de la ut på det som var den offisielle gjenåpningen av den drøyt 16 kilometer lange strekningen fra Skulerud til Grindforsmoen på svensk side.

Senere på sommeren står Malmruta ved Røros på det turglade ekteparets meny.

Topp hemmelig

Timianruta var bare en av mange ruter over til Sverige under andre verdenskrig. Mens de andre stort sett ledet flyktninger over, var Timianruta forbeholdt kurertrafikk og et av de viktigste bindeledd mellom motstandsbevegelsen i Norge, den norske legasjon i Stockholm og regjeringen i London.

– Denne ruta var ekstremt hemmelig og ble benyttet av en egen gruppe utvalgte kurerer, men ble også brukt som fluktrute for særlig prioriterte personer i Milorg når det ble for farlig for dem å operere i hjemlandet, forteller Terje Borgersrud.

Han var også med da denne strekningen av Timianruta ble ryddet og innviet på slutten av 1990-tallet, i kjølvannet av 50-årsjubileet for frigjøringen.

Bildeserie

Turistbåten la til havn, sommerkafeen tok imot gjester for første gang og turstien ble åpnet. Da ble det folkefest

Vil utvikle ruta videre

I løpet av det siste året har ruta gjennomgått en opprusting og re-merking takket være en gjeng entusiaster som har nedlagt et betydelig arbeid.

– Vi har nå etablert Foreningen kurerruta Timian og denne vil etter hvert bli organisert som en venneforening, forteller administrativ leder Tom Martin Slorafoss.

Hans bestefar, som var møllemester på Slorafoss mølle, hadde en sentral posisjon i den topphemmelige trafikken langs ruta blant annet ble benyttet til transport av våpen, penger og topp hemmelig informasjon.

– Vi er nå ferdig med fase en som er merking. Videre framover vil vi fortsette å utvikle ruta og dens historie. Blant annet jobbes det med å tilrettelegge for både digitalt og analogt kartbruk, og ikke minst ønsker vi å få fram alle de spennende og dramatiske historiene som er knytte til ruta, forteller leder av foreningen, Bjørn Kåre Sundby.

Styret i Kurerruta Timian består av følgende: Leder: Bjørn Kåre Sundby. Nestleder: Terje Borgersrud. Administrativ leder: Tom Martin Slorafoss. Anleggsansvarlig: Kjell Langsrud. Grunneierkontakt: Petter Simonsen. Informasjonskontakt: Bente Ingrid Arnesen.