Gå til sidens hovedinnhold

Jobber selv om de er syke

Artikkelen er over 2 år gammel

Svært mange bønder jobber som normalt selv om de kjenner seg syke, viser en ny undersøkelse. Nær halvparten oppgir at dette er helt vanlig.

For 15 prosent av bøndene skjer det oftere enn én gang i måneden atde jobber som ellers, selv om de kjenner seg syke og trolig villevalgt egen- eller sykemelding i en annen type jobb, viserundersøkelsen, som er utført av Agri analyse for LandkredittForsikring.

Ytterligere 25 prosent svarer at dette skjer jevnlig,med mindre enn tre måneders mellomrom.

I tillegg oppgir halvpartenav bøndene at det forekommer, men mer sjelden.

Kun én av ti svarerklart nei på spørsmålet.

– Det bekymrer oss at så mange gårdbrukereser seg nødt til å jobbe selv om de er ikke er friske. Vi håperfunnene vil bidra til økt oppmerksomhet om problemet, og omårsakene til at det er slik, sier Ane Wiig Syvertsen,administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Gir økt risiko

Åjobbe videre når man egentlig burde lagt seg under dyna er spesieltuheldig når man har et fysisk krevende yrke med høye krav tilårvåkenhet, ifølge Reidar Almås, professor emeritus ibygdesosiologi ved NTNU og forsker i Ruralis, Institutt for rural-og regionalforskning.

– Risikoen for ulykker, som i utgangspunkteter høy innen gårdsdrift, øker betraktelig. Det samme gjør faren forå utvikle kroniske lidelser. I tillegg kommer ubehaget ved å presseseg når kroppen signaliserer at den trenger ro, sier Almås.

Hanmener svarene synliggjør behovet for at kommunene prioriterer åholde oppe tilstrekkelig kapasitet i landbruksvikarordningen.

–Samtidig er det viktig at bonden etablerer reserveløsninger selv,enten ved å sikre at en bestemt person kan steppe inn, eller ved ågå sammen med flere i en ring der man blir avløsere for hverandre.

Sjelden til helsesjekk

Undersøkelsen fra Landkreditt Forsikringviser også at bøndenes vaner er svært varierende når det gjelder ågå til legen for en helsesjekk.

– Syv av ti oppgir at de er hoslegen oftere enn hver tredje år, men bare tre av ti går til sjekkårlig, sier Ane Wiig Syvertsen.

De øvrige lar det gå enda lengretid mellom hvert legebesøk.

– Hele denne gruppen, som utgjør drøyt30 prosent av bøndene, burde nok legge mer vekt på å følge opp egenhelse. Én av ti oppgir til og med at de aldri går til legesjekk. Debør ta grep ganske omgående, og bestille tid hos fastlegen.

Kommentarer til denne saken