Det er Mangenfjellet turlag som står bak kartet som vil strekke seg fra Aursmoen i nord via Bjørkelangen i øst til Løken og Momoen i syd, mens det vil følge kommunegrensa mot Lillestrøm i vest gjennom Bjønndalen ved Midtskog til Mork.

Også området opp til Hølands varde vest for Momoen er med på det nye kartet. Det er her Høland IUL er i full gang med å planlegge et nytt utsiktstårn på lik linje med det som er reist på Minjarudkollen på Enebakkneset.

Elgheia

Bakgrunnen for at Mangenfjellet turlag nå engasjerer med et turkartprosjekt i dette området, er at laget har overtatt eierskapet og driftsansvaret for det gamle branntårnet på Elgheia.

– Elgheia har i mange år vært et attraktivt turmål fra alle kanter, og vi har etter hvert registrert at flere og flere har etterlyst et turkart i området. Nå kommer det, forteller Kristine Tollefsen, som er leder for kartprosjektet der aurskogingen Erlend Råheim og Kristen Treekrem fra Ås er sentrale i feltarbeidet og kartframstillingen.

Med Kristen Trekreem som feltansvarlig, er kartproduksjonen beste hender, forteller Tollefsen. Han er en av Norges mest anerkjente synfarere og produsenter av orienteringskart, og sto blant annet bak kartene under VM i Østfold for to år siden.

Parallelt med hans synfaringsarbeid, har det blitt jobbet jevnt og trutt med rydding, merking og oppgradering av stinettet, spesielt opp mot Elgheia.

– Det siste halvannet året har ført til økt bruk av nærområdene. At vi til våren kan tilby et helt nytt og oppdatert turkart over indrefileten av skogsområdene nordvest i kommunen, er noe vi er glade for, sier Kristine Tollefsen.