– Jeg prøver å klappe meg selv på skuldra og si: «Stå på, jenta mi!»

Ikke bare driver hun business på bygda. Hun driver business langt ute på potetjordet! Men Anita Lier har hatt overskudd fra dag én, har tro på konseptet, og har tenkt å holde på i mange år til.