Mange lokale søkere til 50 prosent stilling: – For noen passer det best å jobbe redusert

Stor interesse da Aurskog-Høland kommune søkte etter fagarbeider i 50 prosent fast stilling ved Dagsenter for eldre i Aurskog.