Aurskog-Høland kommune fikk i fjor et netto driftsresultat på 100,8 millioner kroner. Det tilsvarer 6,8 prosent av driftsinntektene og må være det høyeste overskuddet kommunen har levert noen gang.

Resultatet er betydelig bedre enn handlingsregelen som sier at netto driftsresultat over tid skal være 2,0-2,5 prosent.

Når det er sagt, er ikke Aurskog-Høland kommune alene om å levere gode tall. Lillestrøm kommune og Indre Østfold kommune leverte til sammenligning netto driftsresultater på henholdsvis 395 og 217 millioner kroner. Også i disse kommunene var fjorårets driftsresultater langt over handlingsregelen.

Kommunedirektør Inger Hegna er selvsagt strålende fornøyd med regnskapstallene som kommer godt med når det skal bygges ny skole på Aursmoen og omsorgsboliger rundt om i kommunen. Resultatet begrunnes med uventet høye skatteinntekter og god økonomistyring.

Det er delte meninger om hvor mye en kommune bør sitte igjen med ved årets slutt. Blir overskuddene i høyeste laget, er det blant annet helt relevant og stille spørsmål om det gjeldende avgifts- og servicenivået. Betaler vi for mye i kommunale avgifter? Er kommunens tjenester gode nok? Kunne lærertettheten i skolene vært enda bedre? Er det mange nok hender innen helse og omsorg?

Jeg har ikke svarene, men jeg vil mye heller bo i en kommune som driver med 100 millioner kroner i overskudd enn en kommune som sliter med å få endene til å møtes.

Kommunens rekordoverskudd, som ikke er så mye dårligere enn 2021-resultatet til Aurskog Sparebank, øker også handlingsrommet til de folkevalgte. Bortimot 81 millioner foreslås avsatt til et disposisjonsfond – penger som garantert får bein å gå på når store planlagte byggeprosjekter skal igangsettes.

Parallelt må det jobbes hardt og målbevisst for å øke Aurskog-Hølands skatteinntekter som utgjør rundt 40 prosent av kommunens samlede inntekter.

Det er mye skog i den langstrakte kommunen, men ingen trær vokser inn i himmelen. Krigen i Ukraina og dens konsekvenser har vært en brutal påminnelse om at mye kan endre seg brått.