Jeg var nære på å forårsake ukas fjerde elgpåkjørsel. Takk og pris var nytreska åker mer attraktivt enn å følge lysene på min bil...