Siden pandemien startet i fjor har Aurskog-Høland kommune delt ut en kvart million i ekstraordinær koronastøtte lokale arrangementer.

Kulturen har stukket av med rundt 150.000 kroner, og idretten 100.000 kroner.

Dette har vært kjærkomne kroner, mener Stein Lie (Ap). Han leder utvalg for kultur og medvirkning, og onsdag kveld gikk utvalget inn for å forlenge den ekstraordinære støtteordningen ut 2021.

– Det er hyggelig med noen gode nyheter fra politikken også, slår Lie fast.

– Jeg tror dette er viktig for lag og foreninger. Nå tror jeg det er litt smalhans for noen av dem, mener utvalgslederen.

Samme kriterier

Under pandemien har det vært krevende å gjennomføre arrangementer. Forskrifter og anbefalinger har i lang tid lagt begrensninger på antall tilskuere det har lov å slippe inn. Det kan ha gitt arrangørene økte utgifter, og derfor satte lokalpolitikerne av 500.000 kroner til en ekstraordinær støtte.

– Vi viderefører de samme kriteriene ut året. Det vil si at arrangører kan søke om å få støtte til inntil 2/3 av utgiftssiden. Av den opprinnelige potten på 500.000 kroner er halvparten blitt delt ut så langt, sier Lie fornøyd.

Den ordinære arrangements- og prosjektstøtten til lag og foreninger har vært begrenset til et tilskudd på 1/3 av utgiftene. I den ekstraordinære støtten er det altså mulig å søke om 2/3 av utgiftene.

Saken ble endelig vedtas i kommunestyret 20. september.