– Jeg skal gjøre det jeg kan for at bygda ikke skal dø ut!

Geir Hvidsten har overtatt det gamle Coop-bygget.