Jeg savner å møte Indres lesere ansikt til ansikt!