Høstens skyhøye smittetall har ført til at det har vært enormt mye å gjøre for de som blant annet arbeider med testing og smittesporing i Lillestrøm kommune.

Et dokument Romerikes Blad har fått innsyn i, viser en oversikt over ansatte innen TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) i kommunen og hvor mange overtidstimer de har hatt i år.

Flere av de ansatte står med over 300 overtidstimer i perioden 28. desember i fjor og fram til 19. desember i år.

– Det har vært et krevende år for de som jobber innenfor TISK-området, spesielt med tanke på at ting endrer seg fort og er veldig uforutsigbart, sier kommunalsjef for TISK og vaksinering i Lillestrøm kommune, Hilde Gulli.

Gikk fra barnehage til smitte-jobb

Aller størst har presset vært på smittesporerne, forteller hun.

Jeanette Johansen har en 90 prosent stilling som hjelpepleier i TISK i Lillestrøm kommune, og har det siste året jobbet som smittesporer.

– Jeg ringer de som har fått positive prøvesvar og får nødvendig informasjon for å starte smittesporingen. Jeg dokumenterer, sender mailer, ringer, sender sms og svarer på spørsmål og henvendelser. Jeg setter folk i isolasjon og kartlegger nærkontakter som skal i karantene, forteller Johansen.

Før pandemien jobbet hun i barnehage, men Johansen kastet seg rundt og søkte da denne muligheten dukket opp.

– Jeg har alltid savnet helseyrket, selv om årene i barnehage også var magiske. Når denne muligheten åpnet seg, hoppet jeg på og har ikke angret.

Hyller arbeidsmiljøet og kollegene

At Johansen liker jobben sin, er det mye som tyder på. Hun står nemlig oppført med 350 overtidstimer i år.

– Jeg jobber med en utrolig gjeng, og kolleger som dette skal du lete lenge etter. Så om jeg har jobbet en ekstra dag, har humøret og humoren sittet løst, og tiden har flydd av sted, forteller hun.

Johansen påpeker at jobben verken innebærer tunge løft eller at hun må sitte med smitteutstyr.

– Så klart, mange timer i telefon og foran skjerm merkes, men det er da de gode kollegene kommer inn. Da tar vi en femminutter ved kaffemaskinen, slår av en spøk eller en prat. Vi tar vare på hverandre, styrker hverandre og støtter oss til hverandre, sier Johansen, som også roser samarbeidet med kommuneoverlegene.

– Jeg har likt å føle at jeg gjør en forskjell i hverdagen for de som har trengt det, forteller hun videre.

Hun forteller også at alle overtidstimene og jobbingen har blitt gjennomført etter eget ønske.

– Det har vært frivillig. Og det har vært deilig når lønningene har kommet, innrømmer hun.

Annenhver uke har hun to barn. Ukene uten barna har hun derfor jobbet masse, mens hun har reist hjem etter endt vakt med barna i hus.

– En utrolig innsatsvilje

Kommunalsjef Gulli skryter av alle de ansatte som har jobbet ekstra mye dette året.

– De har selv påtatt seg å jobbe overtid i dialog med leder. Det er en utrolig innsatsvilje blant dem som jobber her, og de er opptatt av å bistå kommunen for å få ned smittetallene i kommunen, forteller Gulli.

I perioder har de hatt det roligere, og etter sommeren så det lyst ut.

– Før den siste smittebølgen kom, så det ut som om vi ville klare oss uten bruk av mer overtid, men når det nå toppet seg igjen var behovet der. Vi har hele tiden hatt tett dialog med plasstillitsvalgte med tanke på overtidsbruken, forklarer Gulli.

Nylig sendte hun en søknad til Arbeidstilsynet om utvidet bruk av overtid. I søknaden ber de om tillatelse til inntil 25 overtidstimer per uke og inntil 400 overtidstimer per år i perioden 14. desember i år og fram til 1. juni 2022. Tidligere hadde de søkt om 300 overtidstimer innenfor en periode på ett år, men disse er det altså mange som har oversteget.

I søknaden begrunner Gulli behovet for enda flere overtidstimer slik:

«På grunn av stort arbeidspress på smittesporing, koronatelefon og testing i forbindelse med ny bølge av covid-19, samt at det forventes ytterligere arbeidspress grunnet omikron.»

Har innført digitale løsninger og ansatt flere

I søknaden kommer det også fram at kommunen jobber med å øke bemanningen og starte bruk av digitale løsninger, som vil kunne gjøre jobben deres lettere og avlaste noen av de ansatte.

– Det er størst press for smittesporerne, men når vi nå har fått på plass digitale løsninger, ser det ut som det vil lette arbeidspresset deres, sier kommunalsjefen.

– Vi har også ansatt flere personer på testing og telefon, samt omdisponert personell over til smittesporing, legger Gulli til.