Jan fikk det siste ordet - 34 år etter kreves det handling - og det haster!

Vi må ha et sivilisert samfunn å komme tilbake igjen også.
Publisert