(Romerikes Blad)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nettopp publisert en ny felles nordisk stortest av 26 mobiltelefoner av hvor stor forskjell det er mellom mobiltelefoner når det gjelder hvor god dekning en vil oppleve, skriver Nettavisen.

Testen viser at iPhone kommer heller dårlig ut.

- I områder med dårlig dekning (tale og data), viser undersøkelsen at valg av mobiltelefon vil være viktig for brukeropplevelsen, og innvirker på om man faktisk har mulighet for å surfe eller ringe, skriver Nkom.

Testresultatene viser at det er til dels store forskjeller i hvor gode telefonene er til å ta imot mobilsignaler avhengig av om en snakker eller surfer, om det er 2G, 3G eller 4G - og til og med avhengig av hvilken hånd du holder telefonen i.

 

Forskerne er spesielt overrasket over hvor dårlig enkelte telefoner kommer ut når de holdes i venstre hånd.

- HAR IKKE TATT HØYDE FOR FORSKJELLIG BRUK

- Variasjonene fra høyre- og venstre hånd er for noen modeller svært store. Dette viser at enkelte telefoner ikke tar høyde for signaltap i forskjellige brukerposisjoner. En godt designet antenne tar høyde for bruk av både venstre og høyre hånd, sier forskerne med klar adresse til Apple.

Hovedkonkurrenten Samsung kommer langt bedre ut jevnt over - selv om også de har produkter som ikke gjør det spesielt sterkt.

MINDRE FORSKJELL PÅ DATATRAFIKK

På mottak av datatrafikk påpekes det at det er langt mindre forskjell mellom telefonene enn når en snakker.

 

Hovedkonklusjonen er uansett denne:

- Forskjellene i ytelse på kommunikasjon blant de testede telefonene er svært stor. Det vil vil vise seg i svært stor variasjon når det kommer til opplevd dekning. Det anbefales at det innføres en minstestandard når det kommer til akseptabel ytelse, skriver forskerne.