Selskapet Cloudberry Wind AB undersøker muligheten for å etablere et område med vindturbiner i Eda kommune, som er nabo til Aurskog-Høland på svensk side.

Vindparken i området Björnetjärnsberget like ved Skillingsmark er tenkt å omfatte inntil 18 vindturbiner med inntil 300 meters høyde.

Det utpekte området ligger åtte kilometer unna naturreservatet Hølvannet i Rømskog. Ned til fylkesvei 21 i Rømskog er det cirka 14 kilometer.

Høringen om vindparken startet i desember, og høringsfristen er 20. april.

Informasjonsmøte på Skotterud

I forbindelse med høringen har Miljødirektoratet kunngjort at det blir et informasjonsmøte om de planlagte vindturbinene. Møtet skal avholdes i Bøndenes hus Eidskog 7. april.

– På møtet blir det en utstilling av vindparken, og det blir mulighet for å stille spørsmål og snakke med representanter fra Cloudberry Wind AB. Det kommer ikke til å bli noen presentasjon med et sittende publikum, opplyser det svenske selskapet.

Planene om et vindkraftverk rett over grensa har allerede vært tema i formannskapet i Aurskog-Høland.

I januar ble det fattet et enstemmig vedtak om at kommunen stiller seg kritisk til planene i den svenske nabokommunen. Aurskog-Høland kommune ba også om å være del av den videre prosessen og hadde en rekke momenter som ønskes med dersom det blir en konsekvensutredning av planene.

Vindkraft på Setskog lagt på is

Mange husker nok debatten om vindkraftverk på Setskog. På tampen av 2018 sa et flertall av kommunestyret i Aurskog-Høland nei til planene om Setten vindpark. Avgjørelsen kom i kjølvannet av en opphetet og opprivende debatt i lokalsamfunnet.

Et nytt konsesjonssystem for vindkraftutbygging i Norge er på trappene, dermed er planene om utbygging av vindkraft på Setskog foreløpig lagt på is.

Selskapet som står bak den nye vindparken som nå seiler opp på svensk side, Cloudberry Wind AB, er eid av det norske selskapet Cloudberry Clean Energy ASA, som ønsker å utvikle vindkraftprosjekter og småskala vannkraft i Sverige og Norge.

Det berørte området er i Eda kommunes vindbruksplan utpekt som et mulig område for vindkraft.

Målet å levere inn en konsesjonssøknad til sommeren, med antatt driftsstart i 2029.

Fakta om Cloudberry

Cloudberry Clean Energy ASA utvikler og forvalter prosjekt for etablering av vindkraft og småskala vannkraft i Sverige og Norge.

Cloudberry Wind AB, et svensk datterselskap til Cloudberry Clean Energy ASA, mener Björnetjärnsberget i Eda kommune har gode forutsetninger til å bli en energieffektiv vindkraftpark.

Selskapet viser til at Eda kommune har pekt ut området som passende for vindkraft i sin vindbruksplan. Det er flere høyder i området og vindressursen er god. Veinettet i området er godt utbygd og det skal være få motstridende interesser i området, hevder selskapet.

Mot slutten av 2020 produserte Sveriges vindkraftsparker 27 TWh. Mot slutten av 2021 var produksjonsprognosen 30 TWh for Sveriges vindkraft. Det utgjør nærmere 20 prosent av Sveriges totale elproduksjon.

En terawattime (TWh) er en milliard kilowattimer.

Kilde: Cloudberry Wind AB