Oslo lufthavn skal brøytes med førerløse snøryddingsmaskiner. Avinor har bestilt selvgående brøytebiler for 400 millioner kroner.

Avinor inngår en åtte års rammeavtale med snøryddingsprodusenten Øveraasen på Gjøvik om levering av 12 selvgående brøytebiler og utstyr. Teknologibedriften Yeti Move AS, som har base i Kongsberg, leverer den autonome teknologien og IT-systemene som brukes i maskinene, skriver Avinor i en egen pressemelding.

Settes i drift til vinteren

– Dette betyr veldig mye for oss. Koronapandemien har nesten ført til et sammenbrudd i internasjonal flytrafikk. 80 prosent av våre kunder er flyplassrelaterte som har tråkket på nødbremsen, sier administrerende direktør Thor Arve Øveraasen i en kommentar til 400-millionerskontrakten.

Etter planen skal førerløse kjøretøy settes i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022.

– Vi ønsker å være i førersetet når det gjelder nytenkning og innovasjon. Vi er blant de første i verden til å sette i drift et slikt konsept og vil med det kunne opprettholde målet om å være ledende på vinterdrift, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor i pressemeldingen.

– Gjennom et automatisert vinterdriftkonsept vil vi løse våre oppgaver med mindre ressurser. Effektivisering og automatisering står høyt på agendaen, forklarer Foss. For 10 år siden var ideen om førerløse brøytebiler en skisse på et papir, det er derfor svært gledelig å se at teknologien nå er så moden at den kan settes ut i vanlig drift.

Utover leveransen av autonome kjøretøy omfatter kontrakten leveranser av maskiner til alle Avinors lufthavner. Avinor disponerer totalt ca. 150 brøytekjøretøy av typen sope-blåsemaskiner. På sikt er intensjonen at plattformen for autonome operasjoner kan muliggjøre automatisering av andre oppgaver og tjenester på lufthavnens områder. Som for eksempel gressklipping, merkemaling og feiing.