Sju år etter at Kripos iverksatte holdningskampanjen «En kjernekar» bekrefter Ann Kristin Grosberghaugen overfor Universitas at det ikke har resultert i noen nedgang i festrelatert voldtekt.

–⁠ Vi så en umiddelbar nedgang i antall overfallsvoldtekter. I sammenheng med fest og lignende, har vi foreløpig ikke sett noen nedgang, sier Grosberghaugen, som leder Oslo politidistrikts seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd.

I Kripos' 2017-rapport var festrelaterte voldtekter fortsatt den største kategorien anmeldte voldtekter i Norge. Antall saker var høyere enn i tidligere voldtektsrapporter fra politiorganet.

Målgruppen for holdningskampanjen var unge menn og deres omgangskrets i alderen 18 til 35 år. Justisdepartementet ga Kripos 500.000 kroner i 2013, 400.000 kroner i 2014 og ytterligere 500.000 kroner i 2015 for å få kampanjen ut til studenter.

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra høsten 2018 oppgir hver fjerde student å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, mens 4,7 prosent av dagens studenter er blitt voldtatt.