Skolen ble avholdt med nesten fulltegnet kurs i 2020, for første gangen på flere år.

Planen er å avholde kurs også i august, men da trengs det ung, lokal og kunnskapsrik hjelp.

– Forskerskolens Sommerlab ble arrangert med suksess ved Aursmoen skoles barnetrinn i august i 2020. Vi er kjempeglade for at det også blir noe av i 2021, og håper skolen blir et fast årlig innslag i Aurskog. Det har dog vist seg vanskelig å få tak i lokale instruktører.

– Slik jeg har forstått det, kryr det ikke akkurat av sommerjobber for unge i vårt distrikt, så jeg vil på det sterkeste oppfordre ungdommer som enten går på videregående eller studerer, om å søke, sier markedssjef Helene Enger Skjønnhaug i Aurskog Sparebank, som samarbeider med Forskerskolen om Sommerlab.

Sommerlab har vært arrangert sporadisk i Aurskog siden 2002, og gjorde et comeback i 2020.

Påmeldingen for elever til sommerskolen (elever som starter i 5.-7. klasse til høsten) har dessuten åpnet.

– Søker lokale instruktører

Som instruktører søker Forskerskolen primært ungdommer som kan være med på å vekke barnas interesse for real- og teknologifag og bidra til at de føler mestring i disse fagene.

– Vi søker først og fremst ungdommer som studerer realfag enten ved videregående skoler eller på høyskolenivå. Alle våre aktiviteter er praktiske. Vi inviterer barn til ekte opplevelser som aktiverer sansene og kroppen. Slik øker læringsutbyttet og gleden over å forstå.

– Det er bare å ta kontakt dersom du ønsker å melde deg på, eller søke på sommerjobb som instruktør, understreker prosjektleder Kristin Hegna i Sommerlab.

Helene Enger Skjønnhaug understreker viktigheten av å vekke interessen for realfag.

– Sommerlab passer for de som kanskje ikke synes tradisjonelle sommerleire er like interessant. Skolen er gode på kule oppgaver, som å bygge ting og annen praktisk naturvitenskap. Det er mange jobber der realfag er viktig, som blant annet legeyrket og ingeniøryrket. Å kunne vekke en spire til inspirasjon samtidig som elevene har det artig, må da være helt topp, reklamerer Skjønnhaug.