21. mars 2015 kom Hedda til verden. Mamma Heidi var 35 uker inn i svangerskapet, men på grunn av sykdom måtte Hedda ut.

Opplevelsen ble traumatisk for familien.

Takket være enestående mennesker rundt oss: Leger, sykepleiere, jordmødre, venner og familie, gikk det mirakuløst bra.

Heidi Kjekstad Hagen, mor

Nå forteller foreldrene sin historie.

Vi har mye å være takknemlige for.

Heidi Kjekstad Hagen, mor

– Ikke alle er like heldige

Publisert