Rovviltnemndene som forvalter ulvesonen, vedtok tidligere i oktober at 32 ulver i fem revirer innenfor ulvesonen skal kunne felles.

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok under møtet i Lillestrøm at alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hornmoen, Hernes og Rømskog skal kunne felles, ifølge Rovdyr.org.

Fire av de nevnte revirene regnes som helnorske, mens Rømskog-reviret regnes som et grenserevir. Derfor må også svenske myndigheter si sin mening.

I fjor ble den lokale ulvejakten stoppet i siste liten. KUn 12 timer før jakten kunne igangsettes, ble det klart at de lokale ulveflokkene ble fredet. Klima- og miljødepartementet tillot kun felling av Letjenna-reviret i Elverum.

Det svenske Naturvårdsverket var blant skeptikerne til jakt i Rømskogreviret i 2019, og ville SVT Nyheter Värmland. Naturvårdsvärket mente at lisensjakt på grenseflokker kan påvirke den svenske ulvestammen negativt.

«Et vedtak om lisensjakt på ulvene i Rømskogreviret og felling av ulvene, kan gjøre det vanskelig å fortsette arbeidet med å oppnå og opprettholde en gunstig bevaringsstatus for den svenske ulvestammen», skrev Naturvårdsverket i et brev i september 2019.

Snudde

I år har derimot länsstyrelsen i Värmland gitt grønt lys til jakt i ulveflokken på Rømskog. Det melder SVT Nyheter Värmland.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at länsstyrelsen blant annet slår fast at Rømskogsreviret for det meste har sin utstrekning på norsk side og at det er stor ulvetetthet på Rømskog.

Rovviltnemdenes vedtak om lisensjakt i fem revirer har skapt reaksjoner. WWF Norge gjør det klart overfor SVT Värmland at de vil påklage vedtaket.

Klagen skal behandles av Klima- og miljødepartementet. Det er også departementet som skalfatte den endelige avgjørelsen om hva som til slutt blir kvota når lisensjakta kan begynne innenfor ulvesonen 1. januar.

Dersom det blir lisensjakt i Rømskog-reviret, kan ulvene kun skytes når de oppholder seg på norsk side.