– Vi skulle egentlig feire i fjor, men det satte pandemien en stopper for, sier sogneprest Gunnar Øvstegaard i Rømskog menighet.

– Men det er ikke mer enn at det akkurat går i år heller. Folk får holde seg friske og ta sprøytene sine, så går vel dette bra, legger sognepresten til.

750 år med glede og sorg, latter og tårer, forkynnelse og salmesang. Det skal behørig feires.

«Kjørka» er en institusjon svært mange rømsjinger har et forhold til.

– Tradisjonelt sett har kirken stått veldig sterkt i Rømskog. Det merker en på engasjementet, og viljen til å være med på ting rundt «kjørka». Det er slett ikke dårlig gudstjenestebesøk heller, sier Øvstegaard.

– For hele bygda

Han forteller at målet med jubileumsfeiringen er at den skal omfavne alle.

– Dette skal ikke bare være for den engere krets, men for hele bygda. Derfor starter vi med en vandring 2. pinsedag. Vi skal ha en skoledag i juni, og det blir noe for de godt voksne i august, sier Øvstegaard.

Selve toppen av kransekaka blir et historiske spel i slutten av august om Rømskog kirke og bygdas historie, og en jubileumsgudstjeneste.

– Når man har et jubileum er det naturlig at man ser mye bakover. Det kan være nyttig, og forteller om hvilken plass kirken har hatt i samfunnet i alle disse årene. Men nå er det vi som har stafettpinnen, og gi den videre. Vi skal ta med oss de gode tradisjonene inn i tida som er vår. Derfor er det viktig å rette blikket litt framover også, sier sognepresten.

Mandagens vandring er en tur langs deler av «kjørkeveien», med start på Kurøen og mål ved Rømskog kirke.

Først stavkirke

Ifølge Riksantikvaren består nåværende kirke av et tømret skip fra 1799 og et kor fra 1853, begge reist til erstatning for eldre og til dels middelalderske bygningsledd.

«Den eldste kjente kirke var en stavkirke, og dagens kirke står på dennes sted», skriver Riksantikvaren om Rømskog kirken.

Ut fra lokaltopografi, gårdsgrenseløp og navnetyper mener Riksantikvaren det er sannsynlig at også Kurøen og Tukun østre var del av opphavsgården i tiden da kirken ble reist. Opphavsgårdens navn er trolig tapt.