I fjor kunne arrangøren, Mangenfjellet turlag og OK Øst, registrere 3.100 personer på jakt etter de 60 stølpene som var plassert ut rundt om i kommunen.

– Det er en økning på over 70 prosent fra foregående års 1.850 stølpejegere, kan en fornøyd leder for dette største organiserte trimtilbudet i Aurskog-Høland, Trond Syversen, fortelle.

– Et lavterskeltilbud for alle generasjoner, også for funksjonshemmede. Selv om en del stølper befinner seg langs stier til skogs, kan en stor del av dem oppsøkes med rullestol, sier Kristine Tollefsen.

– Vi tar stølpejakta som familieturer, så får vi se hvor mange vi får oppsøkt i løpet av sommeren. Det viktigste er ikke antall stølper, men å komme ut og gjøre noe sammen, forteller Karoline Bråthen Sætra, mamma til Emil, Herman og Jacob.

– Folkehelse i hver stølpe

Årets stølpejakt i Aurskog-Høland er den 11. utgaven. I debutåret 2012, da i av Aurskog-Høland kommune, deltok 85. Det første skikkelig jumpet opp i deltakerantall kom i 2016 da vi passerte 600. Siden har pila pekt kun en vei, forteller Trond Syversen.

Nå er han sammen med Kristine Tollefsen og Ada Glede klare for å få på plass årets 67 stølper i løpet av de nærmeste dagene. Fredag gikk startskuddet. Da er det fritt fram å besøke stølpene fram til 1. november.

Trioen Syversen/Glende/Tollefsen stikker ikke under en stol at de var spente forut for budsjettbehandlingene i kommunen før jul, da administrasjonen hadde foreslått å stryke støtten til tilbudet.

– Heldigvis så våre folkevalgte verdien i bredde- og lavterskeltilbudet og opprettholdt bevilgningen til dette. Vi er veldig glade for at det gode samarbeidet med kommunen kunne fortsette. Tilbudet er helt gratis og vi bruker å si at det er folkehelse i hver stølpe, sier Trond Syversen.

Fra Aurskog i nord til Hemnes i syd

Årets stølpejakt finner sted på åtte forskjellige steder rundt om i kommunen;

Gamle Aurskog og Dingsrudåsen på Aurskog. Bliksrudåsen og Eidslia på Bjørkelangen, fra Fosser og opp mot Badstuheia, Fagermåsan på Setskog, Rømskog øst og på Hemnes.

– Vi rullerer på lokaliseringen fra år til år. Nærområdene som ikke får stølper i år, får det neste gang, forteller Ada Glende.

Fakta om Stolpejakten

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet. Stolpejakten er et gratis tilbud.

Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt via nettsiden stolpejakta.no