– Jeg har jobbet som megler i over 30 år og har aldri solgt noe lignende

Selger fritidseiendom: – Er å anse som et rivningsobjekt.