– Hvorfor står det ikke nummer på fylkesveien?

Nyveien er en fylkesvei, men har ikke noe veinummer oppført på skiltene.