– Hvorfor må jeg betale for seks batterier når jeg kun skal ha ett?

– Dette kan umulig gagne miljøet.