Gå til sidens hovedinnhold

– Hvorfor får de fiber bare på ene siden av veien?

Velforeningens leder har fått flere spørsmål fra undrende beboere, der det er få meter mellom husene.

For abonnenter

I mai skrev Indre Akershus Blad at fiberutbyggingen er i gang i fire nye områder i Aurskog-Høland.

Det er Vev Romerike som står for utbyggingen, som delvis finansieres med statlig støtte fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

– Dette er et prosjekt fra 2019, hvor Nkom tildeler midler til utbygging av bredbånd der det ikke er kommersielt grunnlag, sa enhetsleder næring Thomas Grønnerød i Aurskog-Høland kommune den gang.

– Hvorfor får ikke naboen?

Ett av områdene som får fiber innen sommeren 2022 er Ekeberg/Killingmo, og den lokale velforeningen har lenge visst at ikke hele velets område får fiber.

– Vi har jobbet i flere år med fiber her i vestbygda. På årsmøtet i fjor ble det presentert et kart, som viste seg å ikke dekke hele velets område. Det forundret selvfølgelig mange, sier leder Arne Ingar Hogset i Ekeberg og Killingmo Vel.

Det han imidlertid stusser enda mer på er grensene som er satt for hvem som skal få fiber – og ikke. Velforeningen har nemlig fått flere henvendelser rundt dette.

– Det er noen som lurer på hvorfor de ikke får fiber, når det graves i veirenna på andre siden av veien. Der har beboerne fått brev med tilbud, og husene ligger 25 til 30 meter fra hverandre. Hvorfor har det blitt sånn, er det mange som spør seg, forteller Hogset.

Ettersom fire områder skal utbygges med fiber i denne omgang tenker velforeningen at det kanskje kan være innbyggere i andre områder som stusser på det samme.

– Det er også noen grunneiere som har blitt varslet om at det skal graves over deres eiendom, men de får ikke fiber selv, sier Hogset.

– Forholder oss til kartet

Ifølge daglig leder Roar Olsen har ikke Vev Romerike AS, som bygger fiber, hatt noen befatning med utvalget av boliger og hus.

– Vi har gått konsekvent etter kartutsnittet vi har fått tildelt fra Aurskog-Høland kommune og Viken fylke. Det er der bestillingene tas opp i første omgang, sier Olsen.

Han understreker at grunneiere innenfor kartet, som blant annet har blitt presentert i Indre, må ta kontakt hvis de ikke har fått tilbud om fiber.

– Men hva med beboere som bor få meter utenfor kartet? Hadde det ikke vært lurt å ta med disse også?

– Hvis det ligger i umiddelbar nærhet er det gode forutsetninger for å få dem med, men for å ha kontroll på utbyggingen må vi i første omgang prioritere det som er innenfor kartutsnittet. Vi har en ganske stram tidsplan vi jobber etter, men når vi er i mål med dette ser vi det som naturlig å følge opp dem som grenser til disse områdene.

– Må de selv melde interesse til dere?

– Ja, de kan gjerne ta kontakt med oss. Da har vi dem i systemet som interessenter, selv om vi ikke kan gi noe klart svar på om og når man får fiber. Vi har allerede hatt dialog med flere litt utenfor områdene som har trommet sammen og vist interesse. Men vi har vært litt strikse på at vi først må ta det vi har gapt over i denne omgang.

Bra interesse

– Hvordan har tilbudet om fiber blitt mottatt?

– Det er veldig bra respons, og bra med bestillinger. Jeg kan også si at det er enkelte vi ikke har klart å få fatt i, så vi har noen som reiser rundt i bil og tar kontakt på dørene.

Det er Aurskog-Høland kommune som søker om Nkom-midler til utbygging av bredbånd der det er spredt bebyggelse. Bakgrunnen for kartutsnittet har imidlertid kommunen ikke noe godt svar på.

– Utsnittet er laget med data fra Nkom. Det kan jo tenkes at det er feil i disse dataene, og hus som ligger i umiddelbar nærhet vil jeg tro får tilbud om fiber, sier strategi- og utviklingssjef Raymond Hesthaug.

Kommentarer til denne saken