Hvis ikke staten bevilger mer penger, tvinges vi til å kutte i skoler, barnehager og eldreomsorg

Av